Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati http://www.fonduri-ue.ro
SICOR


ACHIZITII


ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
MATERIALE CONSUMABILE - CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE (tonere, cilindru)
Data publicarii anuntului: 03.05.2012

Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati, sa depuna o oferta in vederea selectarii furnizorului de produse MATERIALE CONSUMABILE - CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE (tonere, cilindru), cod CPV 30125000-1 - Piese si accesorii pentru fotocopiatoare, 30125100-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri, 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare.
Obiectul contractului: Contract de furnizare de produse - MATERIALE CONSUMABILE - CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE (tonere, cilindru), pentru proiectul "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural".
Specificatii tehnice: Caracteristici tehnice conform documentatiei ofertantului.
Cantitate: este specificata in documentatia ofertantului la punctul 5.
Procedura aplicata pentru atribuire: cercetare a pietei - studiu al pietei.
Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.2. "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca".
Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, tara: Romania.
CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural", ID 87029, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect, tel: 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro .


Rezultat procedura achizitie:
Data publicarii: 11.05.2012
In conformitate cu prevederile documentatiei pentru ofertanti elaborata pentru achizitia de: MATERIALE CONSUMABILE - CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE (tonere, cilindru), cod CPV 30125000-1 - Piese si accesorii pentru fotocopiatoare, 30125100-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri, 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare, oferta selectata si declarata castigatoare este oferta depusa de UNITECH COMPUTER SRL Deva, pretul oferit de 21.525,50lei, fara TVA. Comunicare_consumabile


ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
AUDIT FINANCIAR EXTERN
Data publicarii anuntului 03.05.2012Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati, sa depuna o oferta in vederea selectarii prestatorului de servicii in cadrul contractului de achizitie AUDIT FINANCIAR EXTERN, cod CPV 79212100-4 - Servicii de auditare financiara.

Obiectul contractului: Contract de servicii AUDIT FINANCIAR EXTERN - Servicii de auditare financiara, cod CPV 79212100-4, pentru proiectul "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural", respectiv verificarea cheltuielilor efectuate de achizitor in cadrul proiectului si intocmirea rapoartelor de verificare corespunzatoare, ce insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala depuse de achizitor.

Specificatii tehnice: specificatii tehnice pentru auditarea unui contract de finantare in cadrul POSDRU.

Procedura aplicata pentru atribuire: cercetare a pietei - studiu al pietei.

Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.2. "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca".

Data limita pentru depunerea ofertei: 09.05.2012, ora 12.00.

Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, Tara: Romania.

Pentru obtinerea documentatiei de atribuire cu specificatiile tehnice si informatii suplimentare va rugam sa contactati Camera de Comert si Industrie Hunedoara, la adresa Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 23, jud. Hunedoara, telefon 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro, zilnic intre orele 9.00-16.00, persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect.

CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural", ID 87029, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Solicitare de clarificari

La procedura de achizitie directa AUDIT FINANCIAR EXTERN, s-a primit o solicitare de clarificari la documentatia pentru ofertanti.

Solicitarea nr.1/07.05.2012

Intrebare: Numarul estimat de misiuni de audit ce urmeaza a fi indeplinite pe durata contractului.
Raspuns: Numarul estimat de cereri de rambursare intermediare/finale este de 8, dar in functie de implementarea proiectului acest numar se poate modifica.
Manager de proiect Crinela GAFTON
telefon 0254212924

Rezultat procedura achizitie
Data publicarii: 11.05.2012

In conformitate cu prevederile documentatiei pentru ofertanti elaborata pentru achizitia de: AUDIT FINANCIAR EXTERN - Servicii de auditare financiara, cod CPV 79212100-4, oferta selectata si declarata castigatoare este oferta depusa de AUDITCONT EXAL SRL Deva pretul oferit de 15.000 lei, fara TVA. Comunicare_Audit


ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
EXPERTIZA CONTABILA
Data publicarii anuntului 03.05.2012


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati, sa depuna o oferta in vederea selectarii prestatorului de servicii in cadrul contractului de achizitie EXPERTIZA CONTABILA, cod CPV 79211000-6 - Servicii de contabilitate - expertiza contabila.

Obiectul contractului: Contract de servicii EXPERTIZA CONTABILA - Servicii de contabilitate - expertiza contabila, cod CPV 79211000-6, pentru proiectul "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural".

Specificatii tehnice:

1. Realizarea evidentei contabile a proiectului.
2. Certificarea documentelor financiare aferente cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului.

Procedura aplicata pentru atribuire: cercetare a pietei - studiu al pietei. Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.2. "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca".

Data limita pentru depunerea ofertei: 09.05.2012, ora 14.00.

Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, Tara: Romania.

Pentru obtinerea documentatiei de atribuire cu specificatiile tehnice si informatii suplimentare va rugam sa contactati Camera de Comert si Industrie Hunedoara, la adresa Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 23, jud. Hunedoara, telefon 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro, zilnic intre orele 9.00-16.00, persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect.

CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural", ID 87029, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Rezultat procedura achizitie
Data publicarii: 11.05.2012

In conformitate cu prevederile documentatiei pentru ofertanti elaborata pentru achizitia de: EXPERTIZA CONTABILA - Servicii de contabilitate - expertiza contabila, cod CPV 79211000-6, oferta selectata si declarata castigatoare este oferta depusa de BIROU EXPERT CONTABIL TRĂ‚NC CLAUDIA Deva, pretul oferit de 37.200lei, TVA 0 lei. Comunicare_expertiza


ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
MATERIALE CONSUMABILE - PAPETARIE
Data publicarii anuntului: 11.05.2012


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati, sa depuna o oferta in vederea selectarii furnizorului de produse - MATERIALE CONSUMABILE - PAPETARIE, Cod CPV 22800000-8; 22816300-6; 22819000-4; 30193700-5; 30199230-1; 30197210-1; 30199760-5; 30197621-5; 30197630-1; 30197642-8; 30199600-6.

Obiectul contractului: Contract de furnizare MATERIALE CONSUMABILE - PAPETARIE, pentru proiectul "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural".

Specificatii tehnice: produse/articole de papetarie conform documentatiei ofertantului.

Cantitate: este specificata in documentatia ofertantului la punctul 5.

Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.2. "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca".

Data limita pentru depunerea ofertei: 17.05.2012, ora 14.00.

Pentru obtinerea documentatiei de atribuire cu specificatiile tehnice si informatii suplimentare va rugam sa contactati Camera de Comert si Industrie Hunedoara, la adresa Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 23, jud. Hunedoara, telefon 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro, zilnic intre orele 8.00-16.00, persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect.

Ofertele vor putea fi depuse personal sau transmise prin posta la sediul Camerei de Comert si Industrie Hunedoara, Str. 1 Decembrie, nr. 23, Deva, cod postal 330013, jud. Hunedoara, Romania, intre orele 8.00-16.00, prin fax la numarul 0254218973 sau scanata pe email: office@ccihunedoara.ro.

CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural", ID 87029, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Rezultat procedura achizitie

Data publicarii: 17.05.2012

In conformitate cu prevederile documentatiei pentru ofertanti elaborata pentru achizitia de: MATERIALE CONSUMABILE - PAPETARIE, Cod CPV 22800000-8; 22816300-6; 22819000-4; 30193700-5; 30199230-1; 30197210-1; 30199760-5; 30197621-5; 30197630-1; 30197642-8; 30199600-6, oferta selectata si declarata castigatoare este oferta depusa de POINT PAPER SRL Deva, pretul oferit de 10.902,00 lei, TVA 2.616,48 lei. Comunicare_papetarieANUNT ACHIZITIE PUBLICA
INCHIRIERE DE SPATIU PUBLICITAR
Data publicarii anuntului: 18.05.2012


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati , sa depuna o oferta in vederea selectarii prestatorului de servicii in cadrul contractului de achizitie INCHIRIERE DE SPATIU PUBLICITAR, Servicii de publicitate, cod CPV 79341000-6.

Obiectul contractului: Contract de servicii INCHIRIERE DE SPATIU PUBLICITAR, Servicii de publicitate, cod CPV 79341000-6, pentru proiectul "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural", respectiv publicare anunturi/articole/comunicate de presa in presa scrisa, dupa cum urmeaza:

- 30 anunturi
- 5 comunicate de presa
- 4 articole de presa

Specificatii tehnice: Caracteristici tehnice conform documentatiei ofertantului.

Procedura aplicata pentru atribuire: cercetare a pietei - studiu al pietei.

Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.2. "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca".

Data limita pentru depunerea ofertei: 24.05.2012, ora 12.00.

Pentru obtinerea documentatiei de atribuire cu specificatiile tehnice si informatii suplimentare va rugam sa contactati Camera de Comert si Industrie Hunedoara, la adresa Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 23, jud. Hunedoara, telefon 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro, zilnic intre orele 8.00-16.00, persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect.

Ofertele vor putea fi depuse personal sau transmise prin posta la sediul Camerei de Comert si Industrie Hunedoara, Str. 1 Decembrie, nr. 23, Deva, cod postal 330013, jud. Hunedoara, Romania, intre orele 8.00-16.00, prin fax la numarul 0254218973 sau scanata pe email: office@ccihunedoara.ro.

CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural", ID 87029, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Rezultat procedura achizitie
Data publicarii: 24.05.2012

In conformitate cu prevederile documentatiei pentru ofertanti elaborata pentru achizitia de: INCHIRIERE DE SPATIU PUBLICITAR, Servicii de publicitate, cod CPV 79341000-6, oferta selectata si declarata castigatoare este oferta depusa de VALMEDIA PROMOTION SRL Deva, pretul oferit de 7.460 lei, TVA 1.790,40 lei. Comunicare_inchiriere.

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
EDITARE SI TIPARIRE MATERIALE PUBLICITARE (rollup, mape, ghiduri)
Data publicarii anuntului 18.05.2012


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati, sa depuna o oferta in vederea selectarii prestatorului de servicii in cadrul contractului de achizitie EDITARE SI TIPARIRE MATERIALE PUBLICITARE (rollup, mape, ghiduri), cod CPV 79823000-9 Servicii de tiparire si livrare de materiale publicitare.

Obiectul contractului: Contract de servicii EDITARE SI TIPARIRE MATERIALE PUBLICITARE (rollup, mape, ghiduri), Servicii de tiparire si livrare de materiale publicitare, cod CPV 79823000-9, pentru proiectul "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural", respectiv tiparire si livrare materiale publicitare dupa cum urmeaza:

- rollup: 4 buc.
- mape prezentare proiect: 300 buc.
- ghiduri orientare profesionala: 300 buc.

Specificatii tehnice: Caracteristici tehnice conform documentatiei ofertantului.

Procedura aplicata pentru atribuire: cercetare a pietei - studiu al pietei.

Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut. Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.2. "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca".

Data limita pentru depunerea ofertei: 24.05.2012, ora 15.00.

Pentru obtinerea documentatiei de atribuire cu specificatiile tehnice si informatii suplimentare va rugam sa contactati Camera de Comert si Industrie Hunedoara, la adresa Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 23, jud. Hunedoara, telefon 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro, zilnic intre orele 8.00-16.00, persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect.

Ofertele vor putea fi depuse personal sau transmise prin posta la sediul Camerei de Comert si Industrie Hunedoara, Str. 1 Decembrie, nr. 23, Deva, cod postal 330013, jud. Hunedoara, Romania, intre orele 8.00-16.00, prin fax la numarul 0254218973 sau scanata pe email: office@ccihunedoara.ro.

CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural", ID 87029, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Rezultat procedura achizitie
Data publicarii: 25.05.2012

In conformitate cu prevederile documentatiei pentru ofertanti elaborata pentru achizitia de: EDITARE SI TIPARIRE MATERIALE PUBLICITARE (rollup, mape, ghiduri), Servicii de tiparire si livrare de materiale publicitare, cod CPV 79823000-9, oferta selectata si declarata castigatoare este oferta depusa de VALMEDIA PROMOTION SRL Deva, pretul oferit de 9.350 lei, TVA 2.244,00 lei.Comunicare_editare

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
EVALUARE PSIHOLOGICA
Data publicarii anuntului: 22.05.2012


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati, sa depuna o oferta in vederea selectarii prestatorului de servicii in cadrul contractului de achizitie EVALUARE PSIHOLOGICA, cod CPV 79212100-4 - 85121270-6 - Servicii de psihiatrie sau psihologie.

Obiectul contractului: Contract de servicii EVALUARE PSIHOLOGICA - Servicii de psihiatrie sau psihologie, cod CPV 85121270-6, pentru proiectul "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural", respectiv testarea aptitudinilor cognitive, schitarea profilelor aptitudinale individuale, cu raportarea acestora la profilele ocupationale potrivite, pentru un numar de 240 de persoane din grupul tinta al proiectului, pe o perioada de 20 de luni, in perioada 01.06.2012 - 31.01.2014.

Specificatii tehnice: specificatii tehnice conform documentatiei pentru ofertanti (pct. 5.)

Procedura aplicata pentru atribuire: cercetare a pietei - studiu al pietei.

Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.2. "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca".

Data limita pentru depunerea ofertei: 28.05.2012, ora 12.00.

Pentru obtinerea documentatiei de atribuire cu specificatiile tehnice si informatii suplimentare va rugam sa contactati Camera de Comert si Industrie Hunedoara, la adresa Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 23, jud. Hunedoara, telefon 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro, zilnic intre orele 8.00-16.00, persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect.

Ofertele vor putea fi depuse personal sau transmise prin posta la sediul Camerei de Comert si Industrie Hunedoara, Str. 1 Decembrie, nr. 23, Deva, cod postal 330013, jud. Hunedoara, Romania, intre orele 8.00-16.00, prin fax la numarul 0254218973 sau scanata pe email: office@ccihunedoara.ro.

CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural", ID 87029, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Rezultat procedura achizitie
Data publicarii: 28.05.2012

In conformitate cu prevederile documentatiei pentru ofertanti elaborata pentru achizitia de: EVALUARE PSIHOLOGICA, cod CPV 79212100-4 - 85121270-6 - Servicii de psihiatrie sau psihologie, oferta selectata si declarata castigatoare este oferta depusa de DURUS IOAN CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE Deva, pretul oferit de 23.640 lei, TVA 0 lei. Comunicare_psiholog.


Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei