Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati http://www.fonduri-ue.ro
SICOR


DESPRE PROIECT

"S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural"

Beneficiar: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE HUNEDOARA

Partener: ASOCIATIA NON PROFIT L & C CONSULTING HUNEDOARA

In perioada 01 februarie 2012 - 31 ianuarie 2014, Camera de Comert si Industrie Hunedoara si Asociatia non profit L & C Consulting Hunedoara vor implementa proiectul "S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru cresterea ocuparii in mediul rural" cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Obiectivul general al proiectului il constituie Facilitarea integrarii pe piata muncii a unui numar de 240 persoane care au domiciliul sau resedinta in zone rurale, printr-un program integrat de servicii de informare, consiliere, formare profesionala, asistenta si pregatire antreprenoriala in regiunea de Vest - Judetul Hunedoara. Dezvoltarea furnizarii serviciului de informare si consiliere profesionala, pentru cresterea calitatii si eficientei in furnizarea serviciilor personalizate, adresate pentru un numar de 240 persoane care au domiciliul sau resedinta in zone rurale, se va realiza prin infiintarea a minim 4 Centre mobile de furnizare servicii integrate, in minim 4 locatii rurale din judetul Hunedoara.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS 1) Imbunatatirea capacitatii de ocupare a unui loc de munca prin oferirea de servicii integrate (medierea muncii, informare si consiliere profesionala) pentru un numar de 240 de persoane din grupul tinta.
OS 2) Ridicarea gradului de calificare si formare profesionala pentru un numar de 100 de persoane din grupul tinta din Regiunea Vest, judetul Hunedoara; Imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala prin cuprinderea a 124 persoane la programe de formare profesionala, din care cel putin 100 de persoane vor fi certificate.
OS 3) Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri pentru 120 de persoane din grupul tinta din Regiunea Vest, judetul Hunedoara. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 40 de persoane din grupul tinta, in vederea demararii unor activitati independente prin oferirea de programe integrate care sa-i pregateasca pentru acest lucru, din care cel putin 7 persoane vor demara o activitate economica.
OS 4) Reducerea somajului prin realizarea unei rate de ocupare de peste 6% din totalul persoanelor participante la programele integrate, furnizate prin proiect. In urma derularii programelor integrate, furnizate prin proiect se estimeaza atingerea unei rate de ocupare de cel putin 6% (cel putin 15 persoane angajate din grupul tinta pana la finalizarea proiectului).

Activitatile proiectului

A1. Managementul proiectului
Activitati specifice implementarii si managementului proiectului. Activitate continua pe toata durata proiectului care asigura implementarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea si raportarea stadiului implementarii proiectului.

A2. Campanie mobila de informare, constientizare, promovare, diseminare rezultate
Campania mobila de informare presupune organizarea de seminarii informative si de promovare a proiectului. Scopul acestor seminarii este de a informa persoanele interesate despre serviciile de formare, consiliere si mediere, initiere in antreprenoriat, oferite de proiect, dar si de selectie a posibililor participanti la activitatile proiectului.

A3. Centre mobile de furnizare servicii integrate - organizarea si desfasurarea serviciilor de informare, consiliere profesionala si mediere
Vor fii infiintate minim 4 Centre mobile de furnizare de servicii integrate, in minim 4 locatii rurale din judetul Hunedoara. Serviciile oferite se vor axa in principal pe servicii integrate, precum informare si consiliere profesionala, asistenta in planificarea carierei si cautarea unui loc de munca, servicii de mediere, etc., activitati ce vor contribui calitativ la cresterea gradului de integrare pe piata muncii.

A4. Organizarea si desfasurarea programului de formare profesionala
Participarea grupului tinta la programele de formare profesionala se va realiza numai in urma desfasurarii activitatii Centrelor mobile de furnizare servicii integrate - organizarea si desfasurarea serviciilor de informare, consiliere profesionala. Persoanele din grupul tinta, evaluate, vor fi indrumate catre: formare profesionala si/sau manageriala pentru inceperea unei activitati pe cont propriu. Vor fi organizate urmatoarele cursuri: - 2 serii de cursuri: Vanzator - 2 serii de cursuri: Coafor/frizer - 2 serii de cursuri: Dulgher/tamplar/parchetar - 2 serii de cursuri: Competente antreprenoriale

A5. Asistenta pentru inceperea unei activitati independente
Se are in vedere dezvoltarea culturii antreprenoriale in mediul rural, cu o atentie speciala acordata femeilor. Aceasta activitate are la baza selectia din grupul tinta a persoanelor asistate cu potential de intreprinzator, persoane care deja au parcurs sesiunea de consiliere si de formare profesionala.

Rezultate

Realizarea proiectului va duce la imbunatatirea situatiei grupului tinta, prin acumularea de informatii si deprinderi utile pentru obtinerea unui loc de munca; prin facilitarea insertiei pe piata muncii, ceea ce reprezinta o oportunitate pentru acestia de a deveni activi din punct de vedere economic si social.
* 240 persoane din grupul tinta inscrise in baza de date a proiectului
* 240 persoane indrumate, informate, consiliate si mediate in privinta carierei profesionale
* 240 teste psihologice realizate prin aplicarea bateriilor de testare psihologica
* 124 persoane indrumate catre cursuri de formare profesionala
* 120 persoane indrumate pentru inceperea unei activitati antreprenoriale pe cont propriu
* minim 100 absolventi din persoanele care au fost indrumate catre un curs de formare profesionala
* rata de plasare pe piata muncii este minim 6% din grupul tinta (15 persoane) pana la sfarsitul perioadei de implementare a activitatilor de formare
* cel putin 7 noi afaceri infiintate la sfarsitul perioadei de implementare a activitatii de asistenta in vederea inceperii unei activitati antreprenoriale
* site-ul proiectului, care va contine o sectiune dedicata unui targ de joburi on-line, oferta locurilor de munca vacante actualizata saptamanal
* "Ghid de orientare profesionala" - 300 exemplare
* minim 4 Campanii mobile de informare si promovare a proiectului
* 2 conferinte de presa, organizate cu ocazia lansarii si respectiv, finalizarii proiectului
* materiale de promovare a proiectului si finantatorului (rollup, mape de prezentare, afise, flyere, etc.)

Grup tinta

240 persoane cu domiciliul in mediul rural, din care 120 femei
- 20 persoane inactive
- 20 someri tineri
- 100 persoane ocupate in agricultura de subzistenta
- 100 someri de lunga durata
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei